pajooheshi

آشنایی بامعاونت پژوهشی

یکی از بخشهای مهم موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س) معاونت پژوهشی موسسه می باشد در این بخش برنامه ریزیهای لازم برای سیاستگذاری در بخش تحقیقات مرتبط با حضرت امام خمینی (س) میباشد همچنین در این معاونت شناسایی و جمع‌آوری اسناد مرتبط به فعالیت‌های مؤسسه، نگهداری و طبقه‌بندی اسناد، ایجاد آرشیو متمرکز و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و ارائه خدمات اطلاع رسانی و بهره‌گیری از منابع مکتوب نیز انجام می گیرد ضمنا ارائه مجوز چاپ کتب و منشوراتی که‌ با موضوع سیره و اندیشه‌ حضرت امام تدوین می‌شوند بر عهده این مجموعه می باشد گفتنی است در راستای بسط و اشاعه و شناخت عمیق مبانی آراء و اندیشه‌های حضرت امام خمینی (س) برگزاری مجامع علمی، پژوهشی و برگزاری کنگره‌های داخلی و بین المللی از جمله فعالیتهای این معاونت است همچنین تمام فرایندها مربوط به آماده‌سازی آثار برای چاپ آثار مرتبط با اندیشه های امام نیز از جمله کارهای معاونت پژوهشی می باشد .

اطلاعات تماس
علی داستانی بیرکی
سرپرست معاونت پژوهشی
آدرس پستی:موسسه نشر آثار امام خمینی تلفن:2290191
پست الکترونیک:info@imam-khomeini.ir نمابر:2290191

سخن هفته

مائده های آسمانی

مائده های آسمانی

مائده های آسمانی؛ ماه رمضان از دیدگاه امام خمینی (س): این ماه مبارک رمضان با آن همه برکاتی که دارد، ما نمی توانیم از عهده شکر یکی اش برآییم، ولی باید کوشش کنیم که در این ماه مبارک رمضان که بر ما گذشت، اگر حالی پیدا شد، این حال را تا ماه رمضان دیگر نگه داریم و اگر حالی پیدا نشد، متأسف باشیم و کوشش کنیم که پیدا کنیم. این هیاهوها همه رفتنی است، تمام شدنی است، آنچه که هست آنی است که پیش خود ماست، آن باقی است و با ماست و ما باید کوشش کنیم که باطن خودمان را اصلاح کنیم