برگزاری اردوی راهیان پیشرفت کشوری صنعت نفت با حضور 120 نفر ازدانشجویان شهرستان خمین در بیت و زادگاه حضرت امام (ره)

کد : 1535 | تاریخ : 08 مرداد 1401

برگزاری اردوی راهیان پیشرفت کشوری صنعت نفت با حضور 120 نفر ازدانشجویان استان با خیر مقدم گویی مدیریت موسسه حاج آقا رضوی و فرماندار شهرستان خمین در بیت و زادگاه حضرت امام (ره) 1401/5/6

انتهای پیام /*