شیعیان خوجه ساکن آمریکا وکانادا مشتاقانه از بیت حضرت امام در نجف بازدید کردند

کد : 1501 | تاریخ : 18 خرداد 1401

گروهی (80 نفر)از شیعیان خوجه ساکن آمریکا وکانادا مشتاقانه از بیت در دونوبت بازدید کردند خوجه ها که ریشه در هند دارند بیشتر در شرق افریقا زندگی میکنند ونبض تجاری منطقه در دست انها است حضور وسیعی در اروپا وامریکا نیز دارند خوجه ها مردمی همگرا بارویکرد سنتی نسبت به مذهب عموما اهل وجوهات وتابع نجف اند نسبت به امام به عنوان مرجع دینی ارادت خاصی دارند
401/3/18

انتهای پیام /*