چاپ پنجم کتاب برگزیده ای از شرح چهل حدیث حضرت امام منتشر شد

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، به آهنگ شناساندن بعد فرهنگی ایشان، عهده دار چکیده سازی برخی از میراث مکتوب امام خمینی (ره) شد تا از رهگذر آسان خوان کردن کتابها، خوانندگان بیشتری بیابد و بهره اش عامتر شود. بدین رو آثار ذیل، در دستور چکیده نویسی قرار گرفت...

کد : 1386 | تاریخ : 10 آبان 1400

پرتال امام خمینی (س)؛ ‏‎‎‎‏«‏‎‎‎‏اربعین حدیث» یا «شرح چهل حدیث»، یکی از آثار گرانبهای اخلاقی و عرفانی امام خمینی (س) است که در سال ۱۳۵۸ هجری قمری (۱۳۱۸ شمسی) به زبان فارسی نوشته شده است. در این اثر، چهل حدیث از روایات پیشوایان دین از کتاب شریف اصول کافی (۳۴ حدیث اوّل ـ غیر از حدیث۱۱ ـ در مسائل اخلاقی و ۶ حدیث آخر در مسائل اعتقادی) به وجهی مبسوط و با بیانی شیوا و اثرگذار شرح شده اند. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، به آهنگ شناساندن بعد فرهنگی ایشان، عهده دار چکیده سازی برخی از میراث مکتوب امام خمینی (ره) شد تا از رهگذر آسان خوان کردن کتابها، خوانندگان بیشتری بیابد و بهره اش عامتر شود. که این مهم توسط آقای حسن اسلامی صورت گرفته است. در زیر مشخصات کتاب آمده است:

نام کتاب: برگزیده ای از شرح چهل حدیث امام به کوشش حسن اسلامی

ناشر: چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س))

چاپ پنجم ۱۳۹۸

قیمت: ۴۹۰۰۰۰ ریال

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، به آهنگ شناساندن بعد فرهنگی ایشان، عهده دار چکیده سازی برخی از میراث مکتوب امام خمینی (ره) شد تا از رهگذر آسان خوان کردن کتابها، خوانندگان بیشتری بیابد و بهره اش عامتر شود. بدین رو آثار ذیل، در دستور چکیده نویسی قرار گرفت:

۱- شرح چهل حدیث ۲- شرح حدیث جنود عقل و جهل ۳- آداب الصلوه ۴- سرّ الصلوه ۵- دیوان اشعار

در چکیده سازی این کتاب ها نکته های زیر منظور شده است: ۱- هیچ مطلبی به اصل نوشته افزوده نشده، و آنچه بر حسب ضرورت به صورت عنوان یا پیوند مطالب اضافه شده در میان دو قلاب و متمایز از متن است. ۲- خطّ فکری و علمی حضرت امام (ره) دراین نوشته ها حفظ شده و منطق حاکم بر گزینش حذف، تنها مباحث مستقل، فنّی، مکرر، مفصل، استشهادها و احیانا حاشیه ای و خارج از روح کلی کتاب بوده که گاه امام، خود به حاشیه ای بودن و خارج از مدار بودن آن، تصریح می کند. ۳- در آغاز هر بخش، چکیده مطالب به قلم ساده و روان و متمایز از متن اصلی به عنوان درآمد بحث، از سوی گزینشگران افزوده شده است. ۴- فهرست های فنّی پایان کتاب ها حذف شده است. ۵- هدف این گزیده خوانی آن نبوده و نیست که متن گزیده، جایگزین اصل کتاب گردد، بلکه مقصود آن بوده تا درآمد و روزنه ای به متن اصلی باشد و برای مخاطبان جوان و دانشجویان سودمند افتد.

اثر حاضر، گزیده"شرح چهل حدیث" و نخستین اثر از این مجموعه است. چهل حدیث نویسی، سنتی دیرپا میان عالمان و محدثان بوده است که پاسخی به سفارش پیامبر (ص) به حفظ و نگهداشتن چهل حدیث می باشد. امام خمینی (ره) با تکیه بر میراث علوم اسلامی و بهره مندی عمیق از فرهنگ ریشه دار دینی، در این کتاب می کوشد تا چهل حدیث معتبر را برگزیند و آن ها را شرح کند و بر اساس آن ها ابعاد گوناگون انسان را بکاود و پاره ای حقایق عرفانی را بازگوید و چراغی برای پویندگان طریق کمال برافروزد. این کتاب عمدتا رنگ و بوی اخلاقی دارد و هدف از تقریر آن، آگاه ساختن مخاطبان به امکانات بیشمار خویش و کمک به آنان برای کمال جویی است. اما برای تحقّق این هدف، مهمترین علوم اسلامی همچون تفسیر، عرفان، فلسفه و کلام به کار گرفته شده است در نتیجه خواننده با مباحثی متنوع رویارو می شود و هرکس بنا به علایق خود از آن بهره می گیرد.

فهرست مطالب این کتاب شامل:

حدیث اول: جهاد با نفس – حدیث دوم : ریا – حدیث سوم: عجب – حدیث چهارم: کبر- حدیث پنجم: حسادت – حدیث ششم: حب دنیا – حدیث هفتم: غضب – حدیث هشتم: عصبیت – حدیث نهم: نفاق – حدیث دهم: هوای نفس و درازی آرزو- حدیث یازدهم: فطرت- حدیث دوازدهم: تفکر- حدیث سیزدهم: توکل- حدیث چهاردهم: خوف و رجا- حدیث پانزدهم: امتحان و آزمایش مؤمنان- حدیث شانزدهم: صبر- حدیث هفدهم: توبه- حدیث هجدهم: ذکرخدا- حدیث نوزدهم: غیبت- حدیث بیستم: اخلاص- حدیث بیست و یکم: شکر- حدیث بیست و دوم: کراهت از مرگ- حدیث بیست و سوم: اصناف جویندگان علم- حدیث بیست و چهارم: اقسام علم- حدیث بیست و پنجم: شک و وسواس- حدیث بیست و ششم: فضیلت علم- حدیث بیست و هفتم: عبادت و حضورقلب- حدیث بیست و هشتم: لقاء الله – حدیث بیست و نهم: وصایای رسول اکرم (ص) به امیر المؤمنان (ع) – حدیث سی ام: اقسام قلوب- حدیث سی و یکم: عدم معرفت حقیقی حق تعالی و رسول (ص) و ائمه (ع) – حدیث سی و دوم: یقین- حدیث سی و سوم: ولایت و اعمال- حدیث سی و چهارم: مقام مؤمن نزد حق تعالی- حدیث سی و پنجم: معرفت اسماء و مساله جبر و تفویض- حدیث سی و ششم: صفات حق- حدیث سی و هفتم: معرفت خدا- حدیث سی و هفتم: معرفت خدا و رسول و اولی الامر- حدیث سی وهشتم: آفرینش آدم بر صورت خداوند- حدیث سی و نهم: خیر و شر- حدیث چهلم: تفسیر سوره"توحید" و آیات آغازیت سوره "حدید"

انتهای پیام /*