کتاب حقوق شهروندی و کرامت انسان در اندیشۀ اسلامی معاصر منتشر شد

کد : 1349 | تاریخ : 23 تیر 1400

پرتال امام خمینی: کتاب حقوق شهروندی و کرامت انسان در اندیشۀ اسلامی معاصر  براساس رسالة دکترا و به قلم دکتر احمد بیگلری در ۲۹۶ صفحه،  هفتصد و شصت هزار ریال و ۵۰۰ نسخه منتشر و در قالب یک مقدمه، پنج فصل و نتیجه ­گیری تنظیم و توسط پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی شده است.

در فصل اول با عنوان «بررسی مفهومی» تلاش شده با استفاده از روش تاریخ مفاهیم، دو مفهوم کرامت انسان و حقوق شهروندی بررسی گردیده و دراین­ راستا، مفاهیم وابسته و نزدیک به این دو حوزه معنایی و نقاط افتراق و اشتراک و روابط مفهومی آنها واکاوی شود.

فصل دوم  با عنوان «نشانه­ شناسی حق شهروندی و کرامت انسان در اسلام معاصر» که درواقع چهارچوب نظری این تحقیق را شامل می­شود، عهده­ دار پرداختن به تلقی­ ها و برداشت ­های برخی از متفکران مسلمان در دورۀ معاصر از دو مفهوم مزبور، بر اساس رویکردی نشانه ­شناسانه است.

ازاین ­رو،‌ در ابتدا مباحث مربوط به نشانه ­شناسی تا جایی­که برای این نوشتار کارگشا و راهگشا باشد طرح گردیده، آنگاه با استفاده از این رویکرد به مثابه یک روش در اندیشه­ شناسی،‌ نوعی گونه­ شناسی از تلقی­ های رایج در میان اندیشمندان مورد نظر در موضوع حقوق شهروندی و کرامت انسان به دست می‌آید.

سه فصل بعدی درواقع‌ به صورت جزئی و تفصیلی به بررسی آرای متفکران برگزیده (امام خمینی،آیت‌الله منتظری و امام موسی صدر) در زمینۀ حقوق شهروندی و کرامت انسان خواهد پرداخت. هر گزینشی از منطق خاصی پیروی می‌نماید.

مورد اول؛ یعنی امام خمینی به سبب اینکه توانست حکومتی تشکیل داده و در مسند رهبری آن قرار گیرد حائز اهمیت است.

مورد دوم؛ یعنی آیت‌الله منتظری بدین دلیل انتخاب شد که در دوره­ای از حیاتش به‌عنوان نظریه­ پرداز حکومت اسلامی مطرح بود و در دوره­ای دیگر در جایگاه­ اپوزیسیون قرار گرفت.

اما مورد سوم؛ یعنی امام موسی صدر به سبب تجربه کم­ نظیرش در یک جامعه چندفرهنگی و متکثر و در جایگاه یک رهبر مذهبی، اجتماعی و سیاسی از اهمیت بالایی برخوردار است.

در نهایت، در قسمت نتیجه ­گیری،‌ با رجوع دوباره به بحث رابطۀ کرامت انسان و حق شهروندی، یک جمع­ بندی از نحوۀ ‌ارتباط این دو مفهوم در تلقی­ های پیش­ گفته، ارائه می­شود.

انتهای پیام /*