پژوهشنامه متین شماره ۸۶ منتشر شد

به همت پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، پژوهشنامه متین دوره ۲۱، شماره ۸۵، زمستان ۱۳۹۸منتشر شد.

کد : 1288 | تاریخ : 16 آذر 1399

پرتال امام خمینی(س): به همت پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، پژوهشنامه متین دوره ۲۱، شماره ۸۵، زمستان ۱۳۹۸منتشر شد. بر اساس این گزارش شماره ۸۶ پژوهشنامه متین با موضوعات ذیل منتشر شده است:

۱- تدوین الگوی توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها با تاکید بر دیدگاه امام خمینی(س)

محمد ثمنی - بهارک شیرزاد کبریا- امیر حسین محمودی

۲- پویایی فقه از رهگذر مقاصد شریعت با نظری بر آرای امام خمینی(س)

زهره حاجیان فروشانی – علی مظهر قراملکی – سید محمدرضا امام

۳- قانون حاکم بر وصیت در تعارض داخلی قوانین با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

عباسعلی روحانی – الهه افخمی

۴- بررسی تطبیقی طبقات ارث در فقه شیعه، اهل سنت و حقوق فرانسه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)

منوچهر زحمتکش- سید صادق موسوی

۵- « معانی عامه » از دیگاه امام خمینی(س) و مصطفی خمینی

حسین فرزانه – مصطفی فقیه اسفندیاری

۶- بررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی با رویکردی بر نطر امام خمینی(س)

مرضیه ملکی – سپیده بوذری

۷- دامنه ثبوت و سقوط حق امتناع زوجه و نسبت آن با رأی وحدت رویه ۷۱۸ با رویکردی به دیگاه امام خمینی(س)

محسن واثقی – محمد مهریار- محسن جعفری بهزاد کلائی

۸- رابطه دولت و اموال غیر خصوصی در فقه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س)

عبدالوحید وفایی – احمد اسمعیل تبار- محمد حسن گلی شیردار

برای کسب اطلاعات بیشتر برروی (اینجا) کلیک کنید.

انتهای پیام /*