در پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی؛

کتاب مردم سالاری دینی منتشر شد

کتاب مردم سالاری دینی (مدلول درحال ردخداد) به قلم خانم دکتر گیتی پورزکی توسط پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی به چاپ رسید.

کد : 1252 | تاریخ : 18 تیر 1399

پرتال امام خمینی(س):

کتاب «مردم‌سالاری دینی: مدلول در حال رخداد» به قلم خانم دکتر گیتی پورزکی در 232 صفحه ، 500 نسخه و به قیمت 480/000 ریال توسط انتشارات پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی منتشر شد.کتاب مردم‌سالاری دینی: مدلول در حال رخداد به قلم خانم دکتر گیتی پورزکی در چهار بخش: اول: روش و نظریه؛ دوم: وجه ادراکی - شناختی تحکیم مردمسالاری دینی: تعلیق مدلولی و سرگردانی گفتمانی؛ سوم: وجه ساختاری تحکیم مردم‌سالاری دینی: تعلیق مدلولی و سرگردانی ساختی و چهارم: وجه کارگزاری تحکیم مردم‌سالاری دینی: تعلیق مدلولی و آنتاگونیسم تألیف گردیده و در انتها، پایان سخن و منابع و مآخذ به آن اضافه شده است.

علاقمندان می توانند با مراجعه به فروشگاه مرکزی موسسه، واقع در روبروی دانشگاه تهران، پاساژ ظروفچی، منشورات موسسه را تهیه کنند.

انتهای پیام /*